Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh 40 tỷ đồng dựng lại hai cột phát sóng

Loading...

Bão số 10 (Doksuri) đổ bộ hôm 15/9 làm hai cột phát sóng truyền hình ở Hà Tĩnh gãy đổ, hư hỏng không thể sửa chữa, khắc phục.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý hỗ trợ 40 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây dựng lại hai cột phát sóng truyền hình tại huyện Hương Khê và thị xã Kỳ Anh bị đổ, gãy do cơn bão số 10 hôm 15/9.

Cột tháp truyền hình thị xã Kỳ Anh gãy, đổ trong cơn bão số 10. 

 Cột tháp truyền hình thị xã Kỳ Anh cao khoảng 100 m, đưa vào sử dụng từ năm 2011. Tháng 4/2017, cột tháp này được Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh bàn giao cho Đài Truyền thanh -Truyền hình thị xã Kỳ Anh quản lý, sử dụng.

Cột tháp của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Hương Khê cao khoảng 60 m, được đưa vào sử dụng từ năm 1996. Bão đổ bộ làm cột này gãy, đổ hư hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục sữa chữa, các cụm thu loa phát thanh cũng bị hư hỏng nặng.

Loading...

Cột ăngten của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Hương Khê bị bão quật gãy.

  Sau sự cố, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao thị xã Kỳ Anh đảm bảo an toàn, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra. Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Tĩnh tổ chức giám định nguyên nhân, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường.

Thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ gạo cho tỉnh Hà Tĩnh để cứu đói cho các hộ bị ảnh hưởng của bão, có nguy cơ thiếu đói. Giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát, xác định nhu cầu, đảm bảo hỗ trợ đúng người.

Loading...