Chớ say sưa, coi chừng… xây xẩm!

Loading...

Bởi nợ công còn đầy đầu, người nghèo còn đầy rẫy, những kẻ gây ra nợ xấu vẫn còn nhởn nhơ, những nhóm lợi ích vẫn giương mắt hau háu trước những món hời chờ róc rỉa…

– “Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế” 2017! Thông điệp của Tổng bí thư thật đáng suy ngẫm!

– Đúng rồi! Sợ nhứt là có chút thành tích là say sưa, là tán tụng nhau tới tận mây xanh. Hãy nhớ nợ công còn đầy đầu, người nghèo còn đầy rẫy, người bệnh còn nằm đầy hành lang bệnh viện…

– Hãy nhớ những đại án ngàn tỉ vẫn còn lơ lửng. Những nhà máy triệu đô đắp chiếu trùm mền. Những kẻ gây ra nợ xấu, nợ công, thụt két vẫn còn nhởn nhơ. Những nhóm lợi ích vẫn giương mắt hau háu trước những món hời chờ róc rỉa!

Loading...

– Nhưng nếu vẫn cứ say sưa?

– Thì chắc chắn ngày sau… xây xẩm!

BÚT BI
Loading...