ĐBQH: Sai phạm rất nghiêm trọng nhưng chỉ cho thôi chức vụ

Loading...

ĐBQH Nguyễn Hồng Vân cho rằng, việc thực hiện kỷ luật hành chính chưa nghiêm, còn nhẹ trên nặng dưới.

Thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016, ngày 30/10, ĐBQH Nguyễn Hồng Vân (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên) đặc biệt quan tâm đến các nguyên nhân khiến cho vấn đề tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chưa hiệu quả như trong báo cáo của đoàn giám sát Quốc hội đã chỉ rõ.

Một trong những nguyên nhân được báo cáo đưa ra là nhận thức về mục đích, ý nghĩa việc sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chưa đầy đủ, sâu sắc, quyết tâm chính trị chưa cao.

Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (đoàn Phú Yên)

Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Hồng Vân cho rằng, đây là nguyên nhân thường thấy trong các báo cáo tổng kết: cứ nêu nhận thức của một số cấp ủy,  lãnh đạo chưa đầy đủ.

Loading...

“Tôi nghĩ đa số nhận thức đầy đủ và thực hiện quyết liệt, tuy nhiên, có hay không tình trạng Nghị quyết thì rất thuộc nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng? Do đó cần phải kiểm tra, kiểm điểm, xử lý. Nếu đã là lãnh đạo quản lý mà nhận thức chưa đầy đủ thì phải đào tạo lại hoặc thay thế”, ông Vân nhấn mạnh..

Liên quan công tác thanh tra, kiểm tra, đại biểu này cho rằng chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời, chưa toàn diện, tập trung chủ yếu vào cấp dưới dẫn đến có hiện tượng “nhẹ trên nặng dưới”.

“Cử tri và nhiều cán bộ lão thành bức xúc việc khi UBKT đảng các cấp phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên và nêu là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Xử lý kỷ luật về Đảng thì như thế nhưng về mặt Nhà nước thì chưa xem xét thử mức độ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng , truy cứu trách nhiệm với pháp luật thế nào, hay áp dụng hình thức cho thôi giữ chức vụ. Cho thôi không phải hình thức kỷ luật”, ông nhấn mạnh.

ĐBQH Nguyễn Hồng Vân cũng nêu thực trạng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, quy trình, vượt quá số lượng. “Đâu đó vẫn còn có hiện tượng cho phạt để tồn tại. Ví dụ như quản lý xây dựng cơ bản, xây nhà trái phép thì phải cưỡng chế, phải dỡ bỏ.

“Ở đây đề bạt cán bộ sai lại phạt để cho tồn tại thì không phù hợp. Cần giải pháp mạnh hơn bằng cách xử lý người bổ nhiệm và kể cả người được bổ nhiệm thì mới công bằng và đảm bảo nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách bộ máy hành chính Nhà nước”, ông Vân lưu ý.

Minh Thái

Loading...