Nóng: Hủy bỏ quyết định về công tác cán bộ không đúng với ông Lê Phước Hoài Bảo

Loading...

Ông Lê Phước Thanh sinh ngày 10-10-1956, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thanh từng đảm nhận nhiều chức vụ trong chính quyền Quảng Nam như giám đốc Sở Công nghiệp, giám đốc Sở Tài chính. Năm 2007, ông giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Từ năm 2010, ông là phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tháng 2-2015, ông Thanh được bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-201

Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Lê Phước Hoài Bảo – giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam – Ảnh: LÊ TRUNG

Loading...

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Bảo có y thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học Thạc sỹ tại nước ngoài.

Để xảy ra vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, đã buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; chấp hành không nghiêm Quy chế làm việc, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh có các vi phạm, khuyết điểm.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam  chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Trong vòng 3 năm (2012-2015), ông Lê Phước Hoài Bảo lần lượt được điều động, bổ nhiệm nhiều chức vụ khác nhau.

Loading...