Xe bán không làm thủ tục, chủ xe vẫn chịu trách nhiệm

Loading...

Chủ xe phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe…

Hỏi:

Tôi có bán chiếc xe mô tô cũ cho người quen, do giá trị xe không lớn nên tôi cũng không làm thủ tục giấy tờ mua bán. Xin hỏi, sau này nếu có người điều khiển xe này gây tai nạn hay việc gì liên quan đến pháp luật thì tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?
([email protected]…)
Trả lời:
Theo Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe, Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe quy định:
– Chủ xe phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe; có hồ sơ xe theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ đăng ký xe; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo quy định.
Trường hợp chủ xe được cơ quan đăng ký xe trước đây giao quản lý một phần hồ sơ xe thì khi làm thủ tục cấp, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; sang tên, di chuyển xe; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe phải nộp lại phần hồ sơ đó.
– Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.
Việc tiến hành thủ tục sang tên xe là cần thiết. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì quyền sở hữu của bạn sẽ được chuyển giao cho người mua xe và trách nhiệm của bạn đối với chiếc xe sẽ chấm dứt.
LÊ HUY

Nguồn: http://plo.vn/xe-lai/tu-van-luat/xe-ban-khong-lam-thu-tuc-chu-xe-van-chiu-trach-nhiem-746560.html

Loading...
Loading...